BẢNG THÀNH TÍCH VÒNG SƠ LOẠI CUỘC THI GEN Z ĐI LÀM

Total
1 🏆
ĐỘI THI Y - DƯỢC - ĐỀU DƯỠNG
0
2
ĐỘI THI TIẾNG HÀN
0
3
ĐỘI THI TRUNG QUỐC
0
4
ĐỘI THI KỸ THUẬT Ô TÔ VÀ NĂNG LƯỢNG
0
5
ĐỘI THI TIẾNG ANH
0
6
ĐỘI THI KTKD2
0
7
ĐỘI THI KTVL - RHM
0
8
ĐỘI THI KTKD1
0
9
ĐỘI THI ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
0
10
ĐỘI THI ĐIỆN TỬ - CNTT
0
11
ĐỘI THI DU LỊCH
0
12
ĐỘI THI CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN TỬ
0

Phần khởi động
ĐỘI THI CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN TỬ
0
ĐỘI THI ĐIỆN TỬ - CNTT
0
ĐỘI THI DU LỊCH
0
ĐỘI THI KTKD1
0
ĐỘI THI ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
0
ĐỘI THI KTKD2
0
ĐỘI THI KTVL - RHM
0
ĐỘI THI TIẾNG ANH
0
ĐỘI THI KỸ THUẬT Ô TÔ VÀ NĂNG LƯỢNG
0
ĐỘI THI TRUNG QUỐC
0
ĐỘI THI TIẾNG HÀN
0
ĐỘI THI Y - DƯỢC - ĐỀU DƯỠNG
0
Phần Giải ô chữ
ĐỘI THI CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN TỬ
0
ĐỘI THI ĐIỆN TỬ - CNTT
0
ĐỘI THI DU LỊCH
0
ĐỘI THI KTKD1
0
ĐỘI THI ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
0
ĐỘI THI KTKD2
0
ĐỘI THI KTVL - RHM
0
ĐỘI THI TIẾNG ANH
0
ĐỘI THI KỸ THUẬT Ô TÔ VÀ NĂNG LƯỢNG
0
ĐỘI THI TRUNG QUỐC
0
ĐỘI THI TIẾNG HÀN
0
ĐỘI THI Y - DƯỢC - ĐỀU DƯỠNG
0
Phần Bày tỏ quan điểm
ĐỘI THI CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN TỬ
0
ĐỘI THI ĐIỆN TỬ - CNTT
0
ĐỘI THI DU LỊCH
0
ĐỘI THI KTKD1
0
ĐỘI THI ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
0
ĐỘI THI KTKD2
0
ĐỘI THI KTVL - RHM
0
ĐỘI THI TIẾNG ANH
0
ĐỘI THI KỸ THUẬT Ô TÔ VÀ NĂNG LƯỢNG
0
ĐỘI THI TRUNG QUỐC
0
ĐỘI THI TIẾNG HÀN
0
ĐỘI THI Y - DƯỢC - ĐỀU DƯỠNG
0